BEST Promo за 2-ма!

340.00 лв. без ДДС

Категория:

Описание

Билетът включва:

⭐ Участие за Двама в конференция Employer of Choice 2024 (15 Май)
⭐ Участие за Двама в Networking коктейл (15 Май)
⭐ Участие за Двама в Награждаване Employer of Choice Awards 2024 (15 Май)
⭐ Участие за Двама в HR Fest, Зала: Employer Branding (11 октомври 2024)
⭐ Кафе паузи
⭐ Материали за писане
⭐ Рекламни материали

/цена без ДДС/